Westkapelle Noordervroon

Westkapelle
Direct ten noorden van Westkapelle vindt u het Noordervroon, een erg waterrijk gebied, bijzonder rijk aan vogels. Daarom is het niet toegankelijk, maar vanuit de omgeving prima te overzien. Op de kale eilandjes broeden in het voorjaar tientallen kokmeeuwen, visdiefjes en kluten. Zelfs de dwergstern probeert hier geregeld een broedkolonie te vestigen, al is het succes daarvan jaarlijks nogal wisselend. Plevieren en strandlopers (en 's zomers zwaluwen) zijn altijd wel aanwezig. De plasjes en rietkragen zelf zorgen nogal eens voor verrassingen. In het terrein broeden diverse ganzensoorten, eenden en fuutachtigen. Ook lepelaars, kleine zilverreigers en allerlei soorten steltlopers zijn veelgeziene gasten. In het grasland zitten veldleeuwerik, kwikstaart en graspieper. In de restanten van het bos broedt onder meer buizerd en er komen ook reeën voor. De wegbeplanting rondom biedt zeker in voor- en najaar schuilgelegenheid en voedsel aan zangvogels als lijsterachtigen, zangertjes en vinkachtigen.

Contactinformatie

Hogeweg Westkapelle