Bos Westkapelle

Het bos bij Westkapelle is in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw aangeplant. Nieuwe stukken natuur in de omgeving (Pauluswegeling en Boudewijnskerke) zijn van recentere datum. In het bos zijn wandel-, fiets- en ruiterpaden aangelegd. Voor het vissen in de Westkapelse kreek heb je een vergunning nodig. In de wat oudere gedeelten van het bos kun je merel, zanglijster, grote bonte specht en vink tegen komen. Met heel veel geluk kun je misschien de ransuil te zien krijgen. In de jongere stukken van het bos broeden onder meer grasmus, braamsluiper, fitis en tjiftjaf. Ook de zomertortel en spotvogel komen ervoor. De nog lage ruigten in het bos bij Boudewijnskerke herbergen in de zomer putter, kneut en bosrietzanger. In het najaar vormt het grote aanbod aan bessen voor veel kramsvogels, koperwieken en spreeuwen.

Contactinformatie