Kreken Westkapelle

Westkapelle
De kreken ten zuiden van Westkapelle zijn ontstaan als een direct gevolg van de oorlogshandelingen eind 1944. Door het bombarderen van de dijken stroomden dag in dag uit enorme watermassa's door het gat in de dijk. Daardoor ontstond diepe geulen, die nu de kreken vormen. Langs de kreken is bos aangelegd. U kunt er heerlijk wandelen en hier en daar fietsen.

Contactinformatie

Schoutweg Westkapelle